Toetused

Automaatne roolimissüsteemi komplekt XCN2050 EZ-Pilot Isobus 

Pühaoru talu põllumajanduslik tegevus liigub täppisviljeluse ja tehnoloogia arengu suunas. Automaatne roolimissüsteem võimaldab veelgi täpsemalt ja optimaalsemalt teostada taimekasvatustöid (väetamine, taimekaitse jne). Süsteemi kasutamisega vähenevad ülekatted väetamisel ja taimekaitsetööde tegemisel ning see aitab kaasa loodushoidlikumale majandamisele.