Toetused

Põimagregaat Carrier L 625 (randaal) ostmine  
Kivikoristaja Kivi-Pekka K6 ostmine  

Pühaoru talu põllumajanduslik tegevus liigub täppisviljeluse ja tehnoloogia arengu suunas. Automaatne roolimissüsteem võimaldab veelgi täpsemalt ja optimaalsemalt teostada taimekasvatustöid (väetamine, taimekaitse jne). Süsteemi kasutamisega vähenevad ülekatted väetamisel ja taimekaitsetööde tegemisel ning see aitab kaasa loodushoidlikumale majandamisele.


Teraviljakombain John Deer T670 soetamine

Peamiseks eesmärgiks on OÜ Pühaoru taimekasvatus tegevuste kaudu saagikoristus aegsete kulude ja kadude optimeerimine. Ostetud teraviljakombain on tänu oma uuendusliku tehnoloogia ja kasutus sõbralikkusele ettevõtte kompetentsi tõstev. Investeeringuga kaetakse oma ettevõtte vajadused ja jääb võimalus pakkuda ka koristusteenust teistele ettevõtetele. Teravilja, rapsi ja eriti kaunviljade kvaliteet oleneb otseselt koristust tegevast masinast ja tema tehnoloogiast. Oluline on masina võimekus saagi õigeaegsel koristamisel, mis tõstab oluliselt ettevõtte konkurentsivõimekust. Seade on võimeline tegema saagikaarti, mida saab tulevikus integreerida erinevate taimekaitse ja väetustöödele. Selline kompleksne lähenemine tagab ka olulise keskkonnahoiu.


Pühaoru OÜ päikeseelektrijaam

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas.

Pühaoru OÜ rajas 2023. aastal 500 kW päikeseelektrijaama, mis aitab maapiirkonnas mittepõllumajanduslikke tegevusi mitmekesistada. Elektrienergia tootmine taastuvatest ressurssidest on tuleviku vaates perspektiivne ja majanduslikult jätkusuutlik. Investeeringuga loodi piirkonda uusi töökohti ja tagatakse ka jätkusuutlik areng ettevõttele.

Olulise sotsiaalse väärtusega on noorte jäämine maapiirkonda. Maapiirkondade elujõulisus sõltub noorte rakendamisest ja töötamisest. Majanduslik energiasõltumatus on oluliseks faktoriks nii energia, kui ka toidujulgeoleku vaates.

Tegevust on toetanud Euroopa Liit